Techniki fałszerstw obrazów

Fałszowanie obrazów starych mistrzów jest bardzo trudnym i pracochłonnym zajęciem. Wymaga talentu, umiejętności artystycznych oraz znajomości technik, stosowanych w epoce,

Oryginał a falsyfikat

Dalszy ciąg poprzedniego wpisu. Między oryginałem a falsyfikatem mieszczą się jeszcze różnorodne ich odmiany. Fałszerstwo zaczyna się tam, gdzie chodzi

Fałszerstwa obrazów

Fałszerstwa obrazów – dzieł malarskich część I. Wpis ten rozpoczyna serię tekstów, pochodzących z mojej pracy seminaryjnej, którą napisałem na